Behandlinger

 

 

Hvordan foregår en behandling hos mig?

 

Inden jeg går i gang med hypnosen/hypnoterapien, så taler vi sammen, om det du er kommet for at få en afklaring på / ønsker at få behandlet.

Samtalen er indledende og afklarende, det betyder, at jeg spørger ind til de ting, jeg har behov for at vide, for at kunne give dig en optimal behandling. Samtalen er meget vigtig for, at du får det bedste resultat ud af hypnosen. Derfor tager den første hypnosebehandling oftest op til 1½ time. Hvoraf samtalen tager op til 1 time.

 

Hypnoseterapien hos mig, er tilpasset den enkelte, derfor tager den afklarende samtale tid og er meget vigtig, da det som oftest er her, jeg finder frem til en mulig årsag for det problem du er kommet med. Under denne samtale vil du automatisk være fokuseret på årsag / problematik og derfor er terapien allerede igang her.

 

Under den afklarende samtale, vil jeg stille dig spørgsmål, og bruge spørgeteknikker der gør, at jeg kommer helt ind til "årsagen" og finder ud af, hvilke følelser, der er forbundet med den uønskede adfærd.

 

Når jeg har fået de ønskede oplysninger og kan mærke du er helt tryg ved mig. Så beder jeg dig sætte dig i den behagelige stol. Efterfølgende forklarer jeg endnu engang, hvad jeg hypnosen går ud på, beder dig følge mine forslag og bringer dig i den afslappet tilstand, som gør, at du er modtagelig for positiv forandring.

Du kan have en formodning om, hvorfor du har et uøsket reaktionsmønster, eller laver uhensigtsmæssige handlinger, men dit åbne sind, vil automatisk guide dig hen til den viden, som er hensigtsmæssig og kan være med til at skabe den positive forandring du ønsker.

For at lægge et "nyt" program ind i dit underbevidste sind, er de negative følelser nødt til at blive "afkodet", ofte vil det kunne mærkes som en lettelse og en "tyngde" som forlader sindet / kroppen.

 

 

Trancedybdens betydning?

 

For at skabe den optimale positive forandring, så er det vigtigt, at klienten er i den korrekte trancedybde. For at skabe den, må klienten have fuld tillid til hypnoterapeuten. Her kommer den forholdsvise lange og spørgende samtale ind i billedet, for at afmystifisere hypnoseteorier og fjerne evt. utryghed fra klienten.

Her vil spørgsmål / oplysning omkring hvordan hypnose virker og hvordan klienten følger eller modtager de forslag hypnoterapeuten kommer med blive afklaret. Hvordan forandringer skabes og hvordan negative / uhensigtsmæssige følelser fjernes.

Når jeg har talt klienten ud af hypnosen, så giver jeg mig god tid til at denne kan "samle" sig og laver efterfølgende afsluttende samtale.

 

 

 

Hypnoseterapi kan få de negative følelser væk........

 

Ofte ved vi godt med vores sunde fornuft, når vi er fanget i en uønsket / uhensigtsmæssig adfærd. Vi kan bare ikke komme ud af den. Når denne adfærd og årsagen til den blotlægges, kan den ændres og "afmonteres" fra det ubevidste sind. Med din "sunde" fornuft, ville du ønske at du kunne gøre det anderledes, eller ændre på din adfærd.

I hypnosen fjernes den uønskede adfærd og den bliver slettet, så den ikke længere har indflydelse på dit liv.

Hypnosen sørger for, at de negative følelser, eller de såkaldte "falske overbevisninger", forsvinder ud af din krop, og bliver erstattet af nye og positive overbevisninger.

 

 

Fakta om hypnoseterapien:

 

  1. Hypnose har intet at gøre med magt og kontrol, selvom de fleste forestiller sig det, når man tænker hypnose.
  2. Du vil være ved 100% bevidsthed hele tiden.
  3. Du behøver ikke at tro på hypnosen og må gerne være skeptisk, så længe du bare følger instruktionerne.
  4. Nej, jeg kan ikke lægge noget ind på din "harddisk" (i dit sind), som du ikke ønsker skal være der. Du er hele tiden selv herre over situationen, og ingen hypnotisør er i stand til, at overtage magten over dig og få dig til at gøre noget, du ikke ønsker, når du er under hypnose.
  5. Man kan ikke "forblive" i en hypnotisk tilstand. Når vi laver eftersamtale, så er du ude af trancen.
  6. Du kan køre bil efterfølgende, uden problemer.

 

 

A. T. Hypnose, V. Annika Tønner, Mejerivænget 63, 5853 Ørbæk, tlf: 42213480, athypnose@Hotmail.com